Rozmieszanie pozycji (od 1 do 20 kg) gotowej mieszaniny

100,00