Olej 10% CBD (5 % ekstrakt+5% izolat) 10% CBG 1 litr

2200,00 

Ekstrakt CBD 5% ( ekstrakt )   + 5 % Izolat CBD – Łączna zawartość CBD 10 %  w produkcie

Izolat CBG  – 10 % –  Łączna zawartość CBG  10 %  w produkcie