D – ryboza CAS 50-69-1 25 kg

5334,00 

D-ryboza jest cukrem prostym, który pełni kluczową rolę w biochemii każdej komórki żywej. Oto kilka głównych właściwości D-rybozy:

1. **Struktura chemiczna**: Jest to pentozowy cukier (cukier z pięcioma atomami węgla), stanowiący ważny składnik nukleotydów, w tym RNA (kwasu rybonukleinowego).

2. **Rola w produkcji energii**: D-ryboza jest istotna w syntezie adenozynotrifosforanu (ATP), głównego nośnika energii w komórkach.

3. **Wpływ na zdrowie**: Używana jest w suplementach diety z przeznaczeniem do wspomagania pracy serca i mięśni, szczególnie w przypadkach chronicznego zmęczenia i problemów sercowych.

4. **Rozpuszczalność i zastosowanie**: Rozpuszcza się w wodzie i stosowana jest w przemyśle spożywczym, medycynie oraz w suplementach diety.

5. **Znaczenie biologiczne**: Jest składnikiem koenzymów i ważnym czynnikiem w różnych ścieżkach metabolicznych.

D-ryboza pełni zatem kluczową rolę w metabolizmie energetycznym komórek oraz w syntezie związków biologicznych, takich jak RNA i ATP.