B12 mecobalamina CAS 69-19-9 100g

Mecobalamina, znana także jako metylokobalamina, MeCbl lub MeB12, jest formą witaminy B12. Różni się od cyjanokobalaminy tym, że grupa cyjanowa przy kobalcie jest zastąpiona grupą metylową. Ta forma witaminy B12 może być uzyskana w postaci jasnoczerwonych kryształów i jest szczególnie interesująca z punktu widzenia chemii koordynacyjnej ze względu na ośmiokątny środek kobaltu(III).

Mecobalamina jest aktywną formą witaminy B12, co oznacza, że nie wymaga przekształcania w organizmie, aby była wykorzystana. Dzięki temu jest szczególnie skuteczna w leczeniu lub zapobieganiu niedoborowi witaminy B12 i związanym z nim komplikacjom. Jest w stanie przekroczyć barierę krew-mózg bez potrzeby biotransformacji, bezpośrednio zwiększając poziom witaminy B12 w organizmie i poprawiając stany związane z jej niedoborem.

W kontekście medycznym, mecobalamina wykazała obiecujące wyniki, szczególnie u pacjentów z cukrzycą typu 1 i 2 doświadczających neuropatii. Badanie wykazało, że pacjenci przyjmujący doustnie mecobalaminę w dawce 500 mcg trzy razy dziennie doświadczyli znacznej poprawy zarówno objawów somatycznych, jak i autonomicznych w porównaniu z osobami, które otrzymały placebo.