Akcyza

Oferujemy także usługi pakowania i banderolowania zgodnie z wymogami urzędowymi:
  • Towar musi być zapakowany i oznaczony znakami akcyzowymi w magazynie podatkowym, ponieważ urzędnicy muszą mieć możliwość kontroli w miejscu i czasie pakowania.
  • Minimalna ilość towaru danego rodzaju to 1000 sztuk.
  • Akcyza musi być opłacona z góry za całą partię produkcyjną.
  • Obsługa jednego zamówienia (zgłoszenia, dokumentacja) – 1000 zł, niezależnie od ilości pakowania.
  • Każda zmiana towaru wiąże się z koniecznością ponownego badania przez urzędników do 2000 zł, dlatego zalecamy trzymanie się raz zgłoszonych receptur, odmian lub składów.
Naklejenie jednej akcyzy – 1 zł.
Napełnienie jednego opakowania – 1 zł.
Naklejenie jednej naklejki firmowej – 1 zł.
(dodatkowe koszty pakowania)